nEO_IMG_8F4A2937  

 

做了啾啾4歲專輯

才發現原來3歲時幫啾啾做的專輯忘了分享到部落格了

我這個阿木真是不及格

也歡迎大家來看看~三歲的啾啾

 

https://youtu.be/Lcei0LZYq3M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全站熱搜

啾啾 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()